I have to thank Tom Missaar for he is my HSP. You can select any item from the menu that suits your needs.

This is not a commercial site. So all the information is for free. Please inform me when anything is usefull to you.

Welcome

1. Introductie Modems

De behoefte voor het uitwisselen van digitale informatie tussen computers over analoge lijnen, en met name het telefoon netwerk, heeft geleid tot de ontwikkeling van modems. De informatie in de computer wordt opgeslagen, verwerkt en verzonden als een reeks van logische nullen en enen. In termen van voltage, een 0 correspondeert met -5 volt en een 1 correspondeert met +5 volt. Helaas is het telefoonnetwerk dat is ontworpen voor het versturen van stem geluiden niet geschikt voor zulke gelijkspanningen.

Om een patroon van digitale signalen over een analoge telefoon netwerk te transporteren, is een signaal omvormer benodigd. Een modem maakt een vertaalslag van digitaal naar analoog (D / A) tussen de digitale computer en de analoge zend faciliteit voor de uitgaande signalen. Het kan ook van analoog naar digitaal (A / D) een conversie uitvoeren om zo van de analoge zending weer een digitaal signaal te maken, dit is voor het inkomende signaal.

De digitaal / analoog conversie wordt door het moduleren van het digitale signaal op het dragende signaal. Voor analoog / digitaal conversie wordt demodulatie gebruikt, ofwel het filteren van het digitale signaal van de gemoduleerde analoge drager. De woorden modulatie, demodulatie zijn in het engels modulation en demodulation en worden samengevoegd tot MODEM. Modems worden altijd in paren gebruikt, een aan ieder eind van het data transmissie pad. De gebruiker moet er zeker van zijn dat de versturende en ontvangende partij dezelfde protocollen gebruiken, dit zijn regels die het exacte dataformaat, het modulatieschema en de snelheid om informatie goed te kunnen ontvangen en verzenden.

De bovenstaande definitie van een modem als D / A en A / D omvormer is niet altijd juist, want met het versturen over de nu bestaande digitale lijnen is dat niet meer aan de orde, hier wordt het woord modem nog wel gebruikt om apparaten die handen met digitale stromen van en naar de computer over een digitale telefoonlijn. Een lijn zoals de Integrated Services Digital Network (ISDN) lijn. Of de hier in Nederland minder bekende Dataphone Digital Service (DDS) lijn, wel kennen we hier in Nederland nog de Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL).

Onze website zal zich beperken tot de data, fax en voice modems.


Commentaar:There are 535 entries and 54 pages - you are on page 2.

<< first | prev | next | last >>